Подемно-транспорта техника Heli за Ником - 97 АД

06.03.2015

Основната дейност на фирма Ником – 97 АД е производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина. Фирмата оперира с два цеха за производство на керамичните изделия. Ником – 97 гарантира високо качество на продукцията си, като същевременно се придържа към ефективна политика по опазване на околната среда.

Три газокара и два електрокара Heli закупи фирма Ником - 97 от Хели България.
Газокарите, модел CPQD35, са с основна товароподемност 3500 kg при център на тежестта на товара 500 mm. Мотокарите, модел CPD20, са с товароподемност 2000 kg.
Машините са от новата H-series на производителя Heli Forklift Trucks.

Новата серия предлага значителни подобрения спрямо предходната и конкурира водещи световни марки:

 • Комбинация от висококачествени компоненти и модерни производствени технологии, които правят машините по-надеждни и по-eфективни
 • Увеличена безопасност
 • Понижено ниво на шума
 • Дълъг живот и устойчивост на машината дори и при тежки условия на експлоатация
 • Минимални емисии на вредни газове

Основни характеристики на газокарите и електрокарите Heli, даставени за Ником - 97:

 • Дуплексна мачтова система с височина на повдигане 3300 mm
 • Виличен изравнител
 • Вилични рогове комплект
 • Пълен комплект сигналноосветително и звуково оборудване
 • Защитен PVC покрив
 • Зумер при движение на заден ход
 • Револвираща предупредителна светлина

Галерия снимки на газокарите и eлектрокарите, доставени в Ником – 97: