ФИРМА "ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ" АД - СЕРТИФИЦИРАНА ПО БДС EN ISO 9001:2008 И БДС EN ISO 14001:2005

11.11.2014

На 26.06.2014 г. фирма "Хели България" АД официално получи сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, както и за управление на околната среда съгласно БДС ISO 14001:2005 след като премина успешно оценка за съответствие на изградените системи за качество и околна среда.

С въвеждането на системата за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 се постига по-добро комплексно управление на процесите, свързани с дейността на фирмата, а като израз на отговорността към опазване на околната среда, сега и за бъдещите поколения с оглед на устойчиво развитие се осъществява със системата за управление на околната среда съгласно БДС ISO 14001:2005. С въвеждането на тази система, фирмата достига, както  икономическите си цели, така и целите свързани с опазване и развитие на околната среда и спазване на все по-строгите законови разпоредби. Също така и се осъществява управление на здравето и безопасността при работа, като се намаляват до минимум и отстраняват рисковете при работа.

Фирма "Хели България" АД успешно е интегрирала двете системи в единна система за управление на качеството и околната среда, с което, фирмата декларира своята социална отговорност от една страна към своите служители, от друга към своите партньори и от трета, мислейки глобално, към околната среда, която обкръжава всички нас.